PSK-31

PSK31 (skrót ang. „Phase Shift Keying, 31 Baud„) – modulacja cyfrowa, stosowana w krótkofalarstwie.

Umożliwia przeprowadzenie dwustronnej łączności pomiędzy operatorami, wymaga użycia komputera wraz z kartą dźwiękową lub odpowiedniego modemu. Operator ma przed sobą okno konsolowe, tekst wprowadzany w to okno jest transmitowany do korespondenta/korespondentów. Transmisja odbywa się dzięki falom radiowym, w zakresach częstotliwości przydzielonych krótkofalowcom.

Historia :

Modulacja PSK31 została stworzona przez Petera Martineza G3PLX na bazie pomysłu Pawła Jałochy SP9VRC. Od roku 1998 systematycznie zdobywa popularność, dzięki bardzo dobrym parametrom transmisyjnym w warunkach dużych zakłóceń radiowych (coraz bardziej zatłoczone pasma krótkofalarskie). Ponadto cechuje się bardzo małą szerokością zajmowanego pasma.

Cechy :

 • mała szerokość zajmowanego pasma (31,25 Hz na poziomie -3 dB i 62 Hz na poziomie -64 dB)
 • duża odporność na zakłócenia
 • efektywna szybkość transmisji porównywalna z szybkością dostępną w RTTY – około 50 słów na minutę
 • nie zapewnia bezbłędnej transmisji – nie nadaje się do przesyłania danych binarnych (przynajmniej bez wykorzystania mechanizmów retransmisji/korekcji błędów w wyższych warstwach modelu OSI)
 • transmisja synchroniczna
 • wykorzystanie algorytmu Viterbiego w modulacji QPSK

Częstotliwości :

Częstotliwości, na których można usłyszeć stacje nadające w PSK31 w regionie pierwszym IARU:

Pasma KF

 • 3 580 kHz
 • 7 040 kHz
 • 10 140 kHz
 • 14 070 kHz
 • 18 100 kHz
 • 21 070 kHz
 • 24 920 kHz
 • 28 120 kHz

W pasmach krótkofalowych podczas pracy PSK31, jak przy większości emisji cyfrowych, przyjęło się stosowanie wstęgi górnej (USB) niezależnie od pasma. W praktyce, poza odpowiednim przestrojeniem radia, nie ma to znaczenia, ale pojawia się kwestia odpowiedniego zapisania częstotliwości w tzw. logu, gdzie najwięcej osób podaję częstotliwość wytłumionej nośnej w modulacji USB.

Pasma UKF

 • 144,600 MHz (FM)
 • 144,315 MHz (SSB/USB)